Sejm przyjął pakt fiskalny

20-02-2013 09:30
20.02. Warszawa (PAP) - Sejm podczas środowego bloku głosowań przyjął tzw. pakt fiskalny.

W głosowaniu wzięło udział 438 posłów. Za przyjęciem dokumentu opowiedziało się 282 osób, przeciw 155, wstrzymał się 1 poseł.

Pakt fiskalny wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Warunkiem było ratyfikowanie go przez 12 z 17 państw członkowskich strefy euro.

Polski rząd skierował pakt do ratyfikacji w parlamencie już w listopadzie ubiegłego roku.

Pakt fiskalny został podpisany 2 marca w Brukseli przez 25 państw członkowskich Unii Europejskiej. Na jego przyjęcie nie zdecydowały się Wielka Brytania i Czechy. Ustala on reguły dyscyplinowania budżetów narodowych, by w przyszłości zapobiec nowemu kryzysowi zadłużenia w strefie euro.

Ratyfikacja traktatu oznacza zaakceptowanie jego postanowień, ale nie nakłada na Polskę żadnych dodatkowych obowiązków związanych z przepisami, które są w nim ustanowione. (PAP)

bg/ jba/ ana/