Scalenie akcji na EWT.WTF

04-11-2016 09:10
7 listopada 2016 r. nastąpi scalenie akcji na instrumencie EWT.ETF w stosunku 2:1.
Scalenie akcji na EWT.WTF

Scalenie zostanie przeprowadzone przed rozpoczęciem handlu na tym instrumencie. Wszystkie zlecenia oczekujące na instrumencie EWT.ETF zostaną po dzisiejszej sesji usunięte.

Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Komunikat dla klientów TMS Trader oraz TMS Connect.