Samorządy w I kw. osiągnęły nadwyżkę 7.953 mln zł, wobec planu 10.050 mln zł deficytu - MF

28-05-2013 12:55
28.05. Warszawa (PAP) - Samorządy w I kwartale 2013 roku osiągnęły nadwyżkę 7.953 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 10.050 mln zł - podał resort finansów w komunikacie.

"Według danych ze sprawozdań, budżety jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2013 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 7.953 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 10.050 mln zł" - napisano.

W I kwartale jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 48.463 mln zł, czyli 25,6 proc. planu. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 5,9 proc.

Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 40.510 mln zł, co stanowiło 20,4 proc. kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 2,3 proc.

Według danych za I kwartał 2013 r. zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 66.727 mln zł i stanowiło 35,3 proc. planowanych dochodów ogółem i było o 3,5 proc. wyższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego, natomiast w stosunku do 2012 r. zadłużenie było niższe o 1,6 proc. (PAP)

map/ jtt/