Samorządy planują w '13 deficyt 10,78 mld zł; w '14 nadwyżkę 481,3 mln zł - MF (opis)

13-09-2013 14:24
13.09. Warszawa (PAP) - Jednostki samorządu terytorialnego (JST) planują, że w 2013 roku osiągną łączny deficyt w wysokości 10,78 mld zł, a począwszy od przyszłego roku będą notowały nadwyżkę budżetową, która w 2014 roku ma wynieść 481,3 mln zł - poinformowało Ministerstwo Finansów powołując się na dane z wieloletnich prognoz finansowych samorządów.

"Według danych zawartych w wieloletnich prognozach finansowych (według stanu bazy na dzień 19 sierpnia 2013 r.) wynika, że jednostki samorządu terytorialnego na rok 2013 planują zbiorczo zamknąć budżety deficytem w wysokości 10.780 mln zł, natomiast w następnych latach nadwyżką budżetową" - napisano w opublikowanym w piątek komunikacie.

"Planowana nadwyżka budżetowa w 2014 roku wyniesie 481,3 mln zł, w 2015 roku 5.087 mln zł, a w 2016 roku 6.420 mln zł" - dodano.

Zgodnie z prognozami na 2013 rok samorządy planują zadłużenie ogółem w wysokości 71.242 mln zł, natomiast od przyszłego roku prognozowane zadłużenie będzie się zmniejszało i tak w 2014 roku będzie wynosić 69.431 mln zł, w 2015 r. 64.048 mln zł, a w 2016 r. 57.505 mln zł.

Poniżej dochody, wydatki i wynik JST ogółem w latach 2013-2016 (w mln zł):

<TAB> 2013 2014 2015 2016Dochody ogółem 190.281,4 186.616,4 179.443,2 177.024,6Wydatki ogółem 201.073,0 186.133,8 174.355,0 170.602,6Wynik -10.779,8 481,3 5.087,1 6.420,1</TAB>Poniżej wydatki JST w latach 2013-2016 (w mln zł):

<TAB> 2013 2014 2015 2016Wydatki ogółem 201.073,0 186.133,8 174.355,0 170.602,6Wydatki bieżące 151.954,1 149.139,6 150.287,3 151.900,5Wydatki majątkowe 49.056,4 36.952,4 24.025,7 18.660,1</TAB>Poniżej zadłużenie JST w latach 2013-2016 (w mln zł):

<TAB> 2013 2014 2015 2016Zadłużenie 71.242,4 69.430,9 64.048,4 57.504,8Zadłużenie na projekty UE 6.397,4 1.492,7 630,3 468,5</TAB>(PAP)

bg/ ana/