Rząd zaproponuje w środę dobrowolność w OFE lub umorzenie obligacji - "Gazeta Wyborcza"

26-06-2013 08:07
26.06. Warszawa (PAP) - Rząd w środę zaproponuje trzy propozycje zmian w OFE: dwa warianty dobrowolności albo umorzenie obligacji zgromadzonych w OFE - napisała w środę "Gazeta Wyborcza".

"Pierwszy wariant zmian to wprowadzenie dobrowolności przynależności do OFE. Każdy emeryt będzie mógł wybrać, czy chce pozostać w II filarze, czy przenieść całość swojej składki emerytalnej do ZUS. Kto nie złoży deklaracji, zostanie automatycznie przeniesiony do ZUS. Drugi wariant to także dobrowolność, ale pod pewnym warunkiem. Jeśli przyszły emeryt chce oszczędzać w OFE, to będzie musiał do funduszy przekazywać dodatkową część wynagrodzenia. W tym wariancie składka do OFE będzie zmniejszona do 2 proc. Tyle samo przyszły emeryt musiałby dorzucić z własnej kieszeni. W sumie oszczędzałby więc na emeryturę 21,52 proc." - napisała gazeta.

"Trzeci wariant jest najbardziej kontrowersyjny. To umorzenie wszystkich obligacji zakupionych do tej pory przez OFE i zapisanie środków na subkoncie w ZUS. Będą one waloryzowane o średni nominalny wzrost gospodarczy za ostatnie pięć lat. O tyle, ile wynosiłaby wartość umorzonych obligacji, zostaną obniżone progi ostrożnościowe. To warunek wejścia w życie rozwiązania. Składka przekazywana do OFE pozostałaby na niezmienionym poziomie i rosłaby zgodnie z wcześniejszymi założeniami do 3,5 proc. (obecnie wynosi 2,8 proc.). Jednak towarzystwa emerytalne miałyby całkowity zakaz inwestycji w obligacje" - dodaje gazeta.(PAP)

kba/ jtt/