Rząd zakłada kolejny etap konsolidacji jednostek sektora finansów publicznych - wykaz prac

31-07-2013 09:18
31.07. Warszawa (PAP) - Rząd zakłada kolejny etap konsolidacji jednostek sektora finansów publicznych oraz chce wykorzystać depozyty sądowe poprzez składanie ich na rachunku MF, co powinno obniżyć potrzeby pożyczkowe - wynika z planu prac legislacyjnych rządu.

"(Nowelizacja ma na celu - PAP) rozszerzenie grupy jednostek sektora finansów publicznych objętych obowiązkiem konsolidacji środków publicznych o kolejne jednostki sektora finansów publicznych oraz wykorzystanie depozytów sądowych poprzez ich składanie na rachunku Ministra Finansów" - napisano.

"Celem wprowadzanej ustawy jest obniżenie poziomu długu publicznego oraz kosztów jego obsługi poprzez zmniejszenie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa" - dodano.

Od 2011 roku, za sprawą zmian w ustawie o finansach publicznych, jednostki sektora finansów publicznych muszą lokować swoje wolne środki w BGK w formie depozytu prowadzonego przez Ministerstwo Finansów.

W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec czerwca 2013 roku zgromadzono środki w wysokości 29,7 mld zł. (PAP)

map/ osz/