Rząd przyjął projekt ustawy utrzymującej do końca '16 obecne stawki VAT

01-10-2013 14:13
01.10. Warszawa (PAP) - Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym - poinformował CIR w komunikacie. Projekt przewiduje utrzymanie do 31 grudnia 2016 roku obecnie obowiązujących stawek VAT: 23 proc. i 8 proc.

"Przyjęta w kwietniu 2013 r. +Aktualizacja Programu Konwergencji na rok 2013+ oraz +Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2016+ zakładały utrzymanie aktualnych stawek VAT na niezmienionym poziomie. Przedłużenie obecnych stawek wynika z potrzeby ograniczenia nierównowagi finansów publicznych, jak również słabej koniunktury na głównych rynkach eksportowych ograniczającej wzrost gospodarczy" - napisano w komunikacie CIR.

"Utrzymanie do 2016 r. obecnych stawek VAT ma służyć ochronie zagrożonej nierównowagi budżetu państwa. Równowaga budżetowa i stabilność finansów publicznych są wartościami konstytucyjnymi o priorytetowym charakterze, w związku z tym wprowadzone zmiany są w pełni uzasadnione" - napisano.

CIR podał, że w projekcie nowelizacji ustawy uchyla się, jako zbędny, ust. 3 art. 146f przewidujący dla roku 2013 wprowadzenie warunkowych podwyżek stawek podatku VAT w sytuacji, gdyby doszło do przekroczenia 55 proc. wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB.(PAP)

jba/ jtt/