Rząd przyjął projekt ustawy na rzecz ochrony miejsc pracy

21-05-2013 14:19
21.05. Warszawa (PAP) - Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego i kryzysu ekonomicznego, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej - poinformowało CIR w komunikacie.

Jak wynika z komunikatu, projekt ustawy wprowadza regulacje zabezpieczające przedsiębiorców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego, polegającego na spadku obrotów gospodarczych.

Przygotowane przez rząd przepisy zawierają rozwiązania wspierające przedsiębiorców przez udzielanie im bezpośredniej pomocy finansowej, która zostanie przeznaczona na dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.

"Wsparcie dla przedsiębiorców ma charakter bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej na zasadzie pomocy de minimis i spełnia przesłanki określone w regulacjach prawa Unii Europejskiej" - napisano w komunikacie CIR.

"Przyjęte rozwiązania będą chronić miejsca pracy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy" - dodano.(PAP)

jba/ asa/