Rząd proponuje przeniesienie części obligacyjnej OFE do ZUS i dobrowolność - Tusk (opis)

04-09-2013 14:39
04.09. Warszawa (PAP) - Rząd proponuje przeniesienie części obligacyjnej OFE do ZUS oraz dobrowolność między częścią akcyjną OFE a ZUS, ze składką 2,92 proc. i domyślnością po stronie ZUS - poinformował w środę premier Donald Tusk.

"Doszliśmy do rozwiązań, które jak sądzę w bardzo dużym stopniu wypełniają najważniejsze oczekiwania społeczne. Nie ukrywam, że dla nas kluczowe było osiągnięcie kilku efektów. Po pierwsze kwestia długu publicznego. System OFE (...) jest systemem budowanym w części na rosnącym długu publicznym i okazał się systemem bardzo kosztownym, zwiększającym zadłużenie publiczne" - powiedział na konferencji Tusk.

"Druga sprawa to bezpieczeństwo emerytur. Po pierwsze kierowaliśmy się potrzebą zabezpieczenia systemu wypłaty emerytur. (...) Drugim zadaniem było przygotowanie takiego rozwiązania ustawowego, które zabezpieczy w 100 proc. wypłacanie emerytur i to w taki sposób, żeby ta część OFE nie podlegała zbyt wielkim ryzykom, szczególnie w końcówce okresu składkowego. Dlatego proponujemy także rozwiązanie, które zabezpieczy polskiego emeryta, tzn. zagwarantuje wypłatę także tej część emerytury i to wypłatę dożywotnio" - dodał.

"Trzecią sprawą było, aby zmiany, jakie zaproponujemy były neutralne z punktu widzenia dzisiejszego i przyszłego emeryta. Aby nie zmieniając wysokości składki o to, co płaci obywatel, żeby te zmiany nie wpłynęły na wysokość przyszłej emerytury. Żeby były neutralne z tego punktu widzenia. (...) Chcieliśmy także obniżyć ryzyko związane z istoty rzeczy z OFE - ryzyko, które ponosi nie zawsze świadomie przyszły emeryt. Mówimy tu o ryzyku związanym z inwestowaniem w system akcyjny, w część akcyjną dotyczącą inwestowania na giełdzie. Uznaliśmy, że ryzyko budowania swojej przyszłej emerytury poprzez inwestycje na giełdzie powinno być ryzykiem wynikającym z woli obywatela, nie powinno być narzucone systemowo, tak jak jest w tej chwili" - powiedział Tusk.

Dodał, że jeśli ktoś chce budować przyszłość swojej emerytury na ryzykownej grze na giełdzie, musi mieć prawo decydowania o tym, czy tego chce, czy woli wybrać bezpieczny, pozbawiony ryzyk system w pełni państwowej emerytury.

"Dla nas rzeczą najważniejszą jest emerytura bezpieczna. Jestem przekonany, że odkładanie na emeryturę i sama emerytura nie powinna być przedmiotem jakiegoś ryzyka, czy hazardu. I dlatego zmiany, jakie zaproponowaliśmy miały także na uwadze obniżenie ryzyka do absolutnego minimum" - powiedział.

"Uznaliśmy także, że państwo nie powinno ulegać pokusie nacjonalizacji. (...) Uznaliśmy, że nacjonalizacja nie jest najlepszym pomysłem i uznaliśmy w związku z tym, że przygotowując projekt tej ustawy, przygotowując założenia, wykluczymy możliwość przejęcia przez państwo akcji, które dziś są w portfelu OFE" - dodał.

Premier powiedział, że część obligacyjna będzie przekazana do ZUS.

"Na poziomie, który odpowiada wycenie obligacyjnej części na stan 31 grudnia 2012 roku. Uważamy, że konsekwencją tej decyzji, poza tą pozytywną konsekwencją dotyczącą długu, będzie także bezpieczna emerytura" - powiedział.

"To bezpieczeństwo emerytury w części obligacyjnej, którą przesuwamy do ZUS, będzie również 100 procentowe" - dodał.

"Przesunięcie części obligacyjne do ZUS jest tak na prawdę zamianą tych obligacji, które są w dyspozycji OFE dzisiaj, na taką wierzytelność przyszłą, gwarantowaną przez państwo na poziomie ustawowym, co oznacza, że ta część obligacyjna umorzona i zamieniona na gwarancję co do wierzytelności przyszłej wobec obywateli jest równie bezpieczna, a historyczne doświadczenie pokazuje, że bardziej bezpieczna niż obligacje jako takie" - powiedział Tusk.

Tusk, zaznaczył, że pozostawiona część akcyjna w OFE jest mniej więcej połową aktywów.

"Jeśli chodzi o przyszłą składkę, będzie ona dobrowolna. Wszyscy obywatele, którzy są płatnikami składki, będą mogli dokonać wyboru, czy chcą dalej uczestniczyć w tej grze inwestycyjnej na giełdzie, którą proponują OFE i będą mogli pozostać wówczas lub wybrać, jeśli dopiero wchodzą do składki w tej części dedykowanej dla OFE. Ale jeśli uznają, że wolą taką państwową, gwarantowaną, bezpieczną emeryturę (...) będą mogli dokonać tego wyboru na rzecz ZUS" - powiedział.

"Domyślność będzie po stronie ZUS. Jeśli obywatel w ciągu 3 miesięcy nie dokona aktu wyboru, będziemy zakładali, że jest w ZUS. Jeśli będzie chciał dokonać wyboru na rzecz OFE, będzie informował o swojej decyzji" - dodał.

"Składkę proponujemy na poziomie 2,92" - dodał.

"Dla bezpieczeństwa wypłaty emerytur proponujemy tzw. suwak, tzn. obowiązek stopniowego przekazywania aktywów przez OFE do ZUS 10 lat przed emeryturą. I to ZUS będzie odpowiedzialny za wypłaty emerytur z obu filarów. I to ZUS będzie informował klientów o stanie kont. Dla tych, co są mniej niż 10 lat od emerytury przesunięcie będzie w dwóch ruchach, to jest w roku 2014 na poziomie mniej więcej 10 mld zł przesunięcia do ZUS po to, aby przygotować wypłaty dla przyszłych emerytów" - powiedział Tusk.

Zaznaczył, że rząd zaproponuje obniżenie opłat o połowę.

"I będzie to dotyczyło ZUS, jak i OFE" - powiedział.

jba/ nik/ fdu/ morb/ ana/