Rząd chce, by podniesienie limitów inwestycji OFE ze granicą było rozłożone w czasie

09-07-2013 07:00
09.07. Warszawa (PAP) - Rząd w projektowanej nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zaproponował, by wymagane przez Komisję Europejską podniesienie limitów inwestycji aktywów OFE za granicą było rozłożone w czasie, a osiągnięcie docelowego poziomu 30 proc. nastąpiło od 2016 roku.

Zgodnie z zaproponowanym przez rząd harmonogramem, do końca 2014 roku fundusze emerytalne będą mogły inwestować za granicą do 10 proc. swoich aktywów, w 2015 roku limit ten wzrośnie do 20 proc., a od 2016 roku osiągnie docelowy poziom 30 proc.

"Mając na uwadze konsultacje i spotkanie z KE wydaje się, iż właściwym, kompromisowym rozwiązaniem kwestii długości okresu przejściowego jest okres 3-letni. Należy bowiem podtrzymać stanowisko, iż podwyższanie limitu powinno być odpowiednio rozłożone w czasie, mając na uwadze w szczególności konieczność zapewnienia stabilności finansowej środków gromadzonych w OFE przez uczestników obowiązkowego systemu zabezpieczenia społecznego" - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy. (PAP)

pr/