Rynek paliw ciekłych zacznie rosnąć od 2014 r. - POPiHN

21-03-2013 16:38
21.03. Warszawa (PAP) - Popyt na paliwa w 2013 r. nie zwiększy się, a wzrost rynku może się rozpocząć od 2014 r. - wynika z prognoz Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Łączna konsumpcja paliw w 2012 r. spadła o 7 proc. rdr do 23,3 mln m sześc.

"Wynik krajowego PKB w 2012 roku i przewidywany przez rząd wynik PKB w 2013 roku na poziomie ok. 2,5 proc. rdr pozwala przypuszczać, że wzrostu rynku paliw można oczekiwać od 2014 roku" - napisano w rocznym raporcie.

"Scenariusz bazowy zakłada wzrost popytu na olej napędowy oraz stabilny popyt na benzyny silnikowe i autogaz liczone jako paliwa substytutywne" - dodano.

Z raportu wynika, że analitycy POPiHN nie zakładają znacznych zmian popytu na lekki olej opałowy, a wręcz przyjmują wystąpienie tendencji do spadku zapotrzebowania na to paliwo w miarę wzrostu znaczenia gazu ziemnego.

"W tym wariancie zapotrzebowanie rynku krajowego na paliwa ciekłe w 2020 roku ocenia się na około 26,6 mln m sześc." - napisano.

Scenariusz bazowy zakłada wzrost PKB od 2014 roku na poziomie 3-4 proc. rocznie, stabilną sytuację na rynku surowców i wahania notowań ropy naftowej w granicach plus minus 10 proc.

Łączna konsumpcja trzech rodzajów paliw ciekłych w 2012 roku spadła o 7 proc. rdr i wyniosła 23,3 mln m sześc. Udział paliw pochodzących z importu spadł do 23 proc. z 30 proc. w 2011 roku.

Popyt na benzynę w 2012 roku wyniósł 5,0 mln m sześc., o 5 proc. mniej niż rok wcześniej. Import stanowił 12 proc. wobec 14 proc. w 2011 roku.

Konsumpcja oleju napędowego zmniejszyła się do 14,3 mln m sześc., czyli o 9 proc. rdr. Udział paliwa pochodzącego z importu spadł w 2012 roku o 10 pkt. proc. do 10 proc.

Wzrost zanotowano jedynie w popycie na LPG. Zużycie tego paliwa wzrosło o 3 proc. rdr do 4,0 mln m sześc. Z importu pochodziło 84 proc. tego paliwa, natomiast rok wcześniej było to 89 proc. (PAP)mj/ osz/