RPP na posiedzeniu 9-10 IV zajmie się sprawozdaniem finansowym NBP za '12

03-04-2013 11:55
03.04. Warszawa (PAP) - Rada Polityki Pieniężnej na najbliższym posiedzeniu decyzyjnym, które odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia, zajmie się sprawozdaniem finansowym NBP za 2012 rok - dowiedziała się nieoficjalnie PAP.

"Punkt dotyczący sprawozdania finansowego znajduje się w materiałach na najbliższe posiedzenie. Zawsze jest jednak możliwość, że może on zostać przesunięty na kolejne" - powiedziało PAP źródło w NBP.

23 kwietnia RPP spotyka się na jednodniowym posiedzeniu roboczym.

95 proc. wypracowanego przez bank centralny zysku trafia do budżetu państwa. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że wpłata z zysku NBP za 2012 rok wyniesie około 5,3 mld zł.

Po przeprowadzeniu badania przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe NBP zatwierdza zarząd NBP, a następnie RPP.

Zgodnie z ustawą o NBP prezes NBP przedstawia roczne sprawozdanie finansowe NBP Radzie Ministrów - do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku obrotowym. Rada Ministrów podejmuje decyzję w sprawie jego zatwierdzenia. W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP część rocznego zysku NBP (wpłata z zysku) podlega odprowadzeniu do budżetu państwa.

W budżecie na 2013 rok zapisano 401,9 mln zł wpłaty z NBP. W 2011 roku NBP osiągnął 8,6 mld zł zysku. Do budżetu państwa trafiło z tej kwoty w 2012 roku 8,2 mld złotych.(PAP)

jba/ osz/