Rostowski liczy, że stabilizująca reguła wydatkowa wejdzie w życie do połowy IX

17-07-2013 08:21
17.07. Warszawa (PAP) - Wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski liczy, że nowa, stabilizująca reguła wydatkowa wejdzie w życie do połowy września tego roku.

"Mam nadzieję, że najpóźniej do połowy września będzie nowa ustawa o finansach publicznych z nową, stabilizującą regułą wydatkową" - powiedział Rostowski w Programie 3 Polskiego Radia.

Zgodnie z przyjętymi we wtorek przez rząd założeniami nowelizacji ustawy o finansach publicznych w stabilizującej regule wydatkowej limit wydatków będzie uzależniony od średniookresowego realnego tempa wzrostu PKB, oczekiwanego poziomu inflacji i ewentualnej zmiany obciążeń fiskalnych. Reguła ma zacząć obowiązywać już przy wyznaczaniu wydatków na 2014 rok i objąć ponad 90 proc. sektora finansów publicznych. (PAP)

bg/ jtt/