Rolowanie:BUND10Y, SCHATZ2Y, SWISS10Y, ITALY10Y.

25-11-2016 09:20
1 grudnia 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu BUND10Y, SCHATZ2Y, SWISS10Y oraz ITALY10Y.
Rolowanie:BUND10Y, SCHATZ2Y, SWISS10Y, ITALY10Y.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- BUND10Y dla pozycji długiej -177 pkt. dla pozycji krótkiej +175 pkt.

- SCHATZ2Y dla pozycji długiej +8,5 pkt. dla pozycji krótkiej -10,5 pkt.

- SWISS10Y dla pozycji długiej +261 pkt. dla pozycji krótkiej -271 pkt.

- ITALY10Y dla pozycji długiej +192,5 pkt. dla pozycji krótkiej -199,5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanych instrumentach blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Komunikat dla klientów TMS Trader.