Rolowanie - wartości naliczone 16-09-2021 23:44

16-09-2021 23:44
Rolowanie - wartości naliczone

TMS Trader

 • CH20.std dla pozycji długiej 23 pkt., dla pozycji krótkiej -31 pkt.
 • DE30.std dla pozycji długiej 186 pkt., dla pozycji krótkiej -214 pkt.
 • GB100.std dla pozycji długiej 315 pkt., dla pozycji krótkiej -355 pkt.
 • NATGAS.std dla pozycji długiej -72 pkt., dla pozycji krótkiej 22 pkt.
 • PL20.std dla pozycji długiej -12.5 pkt., dla pozycji krótkiej -12.5 pkt.
 • US100.std dla pozycji długiej 68.5 pkt., dla pozycji krótkiej -96.5 pkt.
 • US2000.std dla pozycji długiej 45.5 pkt., dla pozycji krótkiej -60.5 pkt.
 • US30.std dla pozycji długiej 118.5 pkt., dla pozycji krótkiej -127.5 pkt.
 • US500.std dla pozycji długiej 96 pkt., dla pozycji krótkiej -106 pkt.
 • TMS Connect

 • CH20.pro dla pozycji długiej 26.5 pkt., dla pozycji krótkiej -27.5 pkt.
 • DE30.pro dla pozycji długiej 192.5 pkt., dla pozycji krótkiej -207.5 pkt.
 • GB100.pro dla pozycji długiej 330 pkt., dla pozycji krótkiej -340 pkt.
 • GER30 dla pozycji długiej 192.5 pkt., dla pozycji krótkiej -207.5 pkt.
 • IT40.pro dla pozycji długiej 375 pkt., dla pozycji krótkiej -385 pkt.
 • NAS100 dla pozycji długiej 77.5 pkt., dla pozycji krótkiej -87.5 pkt.
 • NATGAS.pro dla pozycji długiej -48 pkt., dla pozycji krótkiej 46 pkt.
 • PL20.pro dla pozycji długiej -6.5 pkt., dla pozycji krótkiej -6.5 pkt.
 • SPX500 dla pozycji długiej 985 pkt., dla pozycji krótkiej -1035 pkt.
 • US100.pro dla pozycji długiej 77.5 pkt., dla pozycji krótkiej -87.5 pkt.
 • US2000.pro dla pozycji długiej 51 pkt., dla pozycji krótkiej -55 pkt.
 • US30.pro dla pozycji długiej 121.5 pkt., dla pozycji krótkiej -124.5 pkt.
 • US500.pro dla pozycji długiej 99.5 pkt., dla pozycji krótkiej -102.5 pkt.
 • TMS Markets

 • DE.30 dla pozycji długiej 200 pkt., dla pozycji krótkiej -200 pkt.
 • EU.50 dla pozycji długiej 31 pkt., dla pozycji krótkiej -31 pkt.
 • IT.40 dla pozycji długiej 380 pkt., dla pozycji krótkiej -380 pkt.
 • NATGAS dla pozycji długiej -47 pkt., dla pozycji krótkiej 47 pkt.
 • UK.100 dla pozycji długiej 335 pkt., dla pozycji krótkiej -335 pkt.
 • US.100 dla pozycji długiej 82.5 pkt., dla pozycji krótkiej -82.5 pkt.
 • US.30 dla pozycji długiej 123 pkt., dla pozycji krótkiej -123 pkt.
 • US.500 dla pozycji długiej 101 pkt., dla pozycji krótkiej -101 pkt.
 •