Rolowanie: UK10Y, HEATINGOIL, NATGAS.

16-09-2016 09:20
21 września 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów: UK10Y, HEATINGOIL, NATGAS.
Rolowanie: UK10Y, HEATINGOIL, NATGAS.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- UK10Y dla pozycji długiej  +111,5 pkt. dla pozycji krótkiej -114,5 pkt.

- HEATINGOIL dla pozycji długiej  -144 pkt. dla pozycji krótkiej +124 pkt.

- NATGAS dla pozycji długiej  -83 pkt. dla pozycji krótkiej +73 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Komunikat dla klientów TMS Trader.