Rolowanie: TR30, GASOLINE, WHEAT, CORN, RICE, PALLADIUM, OATS

24-08-2016 09:55
24 sierpnia 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów : TR30, GASOLINE, WHEAT, CORN, RICE, PALLADIUM, OATS.
Rolowanie: TR30, GASOLINE, WHEAT, CORN, RICE, PALLADIUM, OATS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- (TR30) dla pozycji długiej  -1650 pkt. dla pozycji krótkiej +1150 pkt.                

- (GASOLINE) dla pozycji długiej +807 pkt. dla pozycji krótkiej -827 pkt

- (WHEAT) dla pozycji długiej -245 pkt. dla pozycji krótkiej +235 pkt

- (CORN) dla pozycji długiej -85 pkt. dla pozycji krótkiej +75 pkt

- (RICE) dla pozycji długiej -9 pkt. dla pozycji krótkiej +3 pkt

- (PALLADIUM) dla pozycji długiej -17 pkt. dla pozycji krótkiej +7 pkt

- (OATS) dla pozycji długiej -150 pkt. dla pozycji krótkiej +140 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy klientów TMS Trader.