Rolowanie: TNOTE, JP225

02-09-2016 10:31
7 września 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu TNOTE, JP225
Rolowanie: TNOTE, JP225

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- TNOTE dla pozycji długiej  +92 pkt. dla pozycji krótkiej -96 pkt.

- JP225 dla pozycji długiej  +40 pkt. dla pozycji krótkiej -60 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA