Rolowanie OILUS

16-06-2015 09:06
Szanowni Klienci, 17 czerwca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla OILUS.
Rolowanie OILUS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

OILUS dla pozycji długiej -48 pkt, dla pozycji krótkiej +48 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie :

https://www.tms.pl

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.