Rolowanie: OIL

24-08-2016 09:57
24 sierpnia 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów : OIL
Rolowanie: OIL

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- (OIL) dla pozycji długiej -37,5 pkt. dla pozycji krótkiej +32,5 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy klientów TMS Connect.