Rolowanie: OIL

19-08-2016 11:36
Szanowni Klienci, 24 sierpnia 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentu OIL.
Rolowanie: OIL

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- OIL dla pozycji długiej -27,5 pkt. dla pozycji krótkiej +22,5 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie : https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy TMS Connect.