Rolowanie: JP225, CARBON, LEANHOGS.

02-12-2016 09:51
7 grudnia 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla następujących instrumentów: JP225, CARBON, LEANHOGS.
Rolowanie: JP225, CARBON, LEANHOGS.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- JP225 dla pozycji długiej -35 pkt. dla pozycji krótkiej +15 pkt.

- CARBON dla pozycji długiej -6,5 pkt. dla pozycji krótkiej +1,5 pkt.

- LEANHOGS dla pozycji długiej -392,5 pkt. dla pozycji krótkiej 377,5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie :

https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanych instrumentach blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Komunikat dla klientów TMS Trader.