Rolowanie instrumentu W20x10

16-09-2015 09:50
Szanowni Klienci, 17 września 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu W20x10.
Rolowanie instrumentu W20x10

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • W20x10 dla pozycji długiej +20 pkt. dla pozycji krótkiej -20 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.