Rolowanie instrumentu TR30

28-10-2015 08:49
Szanowni Klienci, 28 października 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentu TR30
Rolowanie instrumentu TR30

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • TR30 dla pozycji długiej -1600 pkt. dla pozycji krótkiej +1600 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach.
Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.