Rolowanie instrumentu OILUS.

12-08-2016 11:47
Szanowni Klienci, 17 sierpnia 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentu OILUS.
Rolowanie instrumentu OILUS.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • OILUS dla pozycji długiej -75.5 pkt. dla pozycji krótkiej +70.5 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl/dokumenty . Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy TMS Trader.