Rolowanie instrumentu OILBRNT

30-03-2016 08:49
Szanowni Klienci, 30 marca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentu OILBRNT
Rolowanie instrumentu OILBRNT

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • OILBRNT dla pozycji długiej – 60 pkt. dla pozycji krótkiej +60 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.