Rolowanie instrumentu: NATGAS

19-07-2016 16:22
Szanowni Klienci, 20 lipca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu NATGAS.
Rolowanie instrumwntu: NATGAS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.
Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • NATGAS dla pozycji długiej  +28 pkt. dla pozycji krótkiej -38 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych. 
Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.