Rolowanie instrumentu NATGAS

20-04-2016 09:52
Szanowni Klienci, 20 kwietnia 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentu NATGAS.
Rolowanie instrumentu NATGAS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • NATGAS  dla pozycji długiej  -100 pkt. dla pozycji krótkiej +100 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.