Rolowanie instrumentu GO_TKYO225

09-12-2014 11:29
Szanowni Państwo, 10 grudnia 2014 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentu GO_TKYO225.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_TKYO225 dla pozycji długiej -110 pkt. dla pozycji krótkiej +110 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.