Rolowanie instrumentu GO_ORANGE

28-12-2015 09:56
Szanowni Klienci, 28 grudnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów ORANGE; GO_ORANGE
Rolowanie instrumentu GO_ORANGE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • (ORANGE; GO_ORANGE) dla pozycji długiej +140 pkt. dla pozycji krótkiej -140 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach.

Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych