Rolowanie instrumentu GO_LNHOGS

03-04-2015 09:04
Szanowni Państwo, 8 kwietnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu GO_LNHOGS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_LNHOGS dla pozycji długiej -1252 pkt, dla pozycji krótkiej +1252 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.