Rolowanie instrumentu GO_BUND

29-05-2015 09:05
Szanowni Klienci, 1 czerwca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu GO_BUND
Rolowanie instrumentu GO_BUND

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_BUND dla pozycji długiej +32 pkt, dla pozycji krótkiej - 32 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.