Rolowanie instrumentu COCOA

05-02-2016 13:01
Szanowni Klienci, 9 lutego 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu COCOA
Rolowanie instrumentu COCOA

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • COCOA dla pozycji długiej  -7 pkt. dla pozycji krótkiej +7 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym  instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie: Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.