Rolowanie instrumentów WHEAT, GO_WHEAT, CORN, GO_CORN, OATS, GO_OATS, GASOILNE

20-11-2015 11:22
Szanowni Klienci, 23 listopada 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów WHEAT, GO_WHEAT, CORN, GO_CORN, OATS, GO_OATS, GASOILNE.
Rolowanie instrumentów WHEAT, GO_WHEAT, CORN, GO_CORN, OATS, GO_OATS, GASOILNE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • WHEAT, GO_WHEAT dla pozycji długiej -15 pkt. dla pozycji krótkiej +15 pkt.
  • CORN, GO_CORN dla pozycji długiej -60 pkt. dla pozycji krótkiej +60 pkt.
  • OATS, GO_OATS dla pozycji długiej +170 pkt. dla pozycji krótkiej -170 pkt.
  • GASOLINE dla pozycji długiej +201 pkt. dla pozycji krótkiej -201 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.