Rolowanie instrumentów USDINDEX, GO_USDINDEX, LEANHOGS, GO_LNHOGS, CARBON, GO_CARBON, TNOTE, GO_US10Y, EURIB3M, GO_EURIB_I

04-12-2015 18:44
Szanowni Klienci, 7 grudnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów USDINDEX, GO_USDINDEX, LEANHOGS, GO_LNHOGS, CARBON, GO_CARBON, TNOTE, GO_US10Y, EURIB3M, GO_EURIB_I.
Rolowanie instrumentów USDINDEX, GO_USDINDEX, LEANHOGS, GO_LNHOGS, CARBON, GO_CARBON, TNOTE, GO_US10Y, EURIB3M, GO_EURIB_I

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • USDINDEX dla pozycji długiej -13 pkt. dla pozycji krótkiej +13 pkt.
  • GO_USDINDEX dla pozycji długiej -13 pkt. dla pozycji krótkiej +13 pkt.
  • LEANHOGS dla pozycji długiej -48 pkt. dla pozycji krótkiej +48 pkt.
  • GO_LNHOGS dla pozycji długiej -48 pkt. dla pozycji krótkiej +48 pkt.
  • CARBON dla pozycji długiej -8 pkt. dla pozycji krótkiej +8 pkt.
  • GO_CARBON dla pozycji długiej -8 pkt. dla pozycji krótkiej +8 pkt.
  • TNOTE dla pozycji długiej +61 pkt. dla pozycji krótkiej -61 pkt.
  • GO_US10Y dla pozycji długiej +61 pkt. dla pozycji krótkiej -61 pkt.
  • EURIB3M dla pozycji długiej -10 pkt. dla pozycji krótkiej +10 pkt
  • GO_EURIB_I dla pozycji długiej -10 pkt. dla pozycji krótkiej +10 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na w/w instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.