Rolowanie instrumentów TR30, OILBRNT, ORANGE

19-02-2016 13:28
Szanowni Klienci, 25 lutego 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów TR30, OILBRNT, ORANGE
Rolowanie instrumentów TR30, OILBRNT, ORANGE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • TR30 dla pozycji długiej +287 pkt. dla pozycji krótkiej   -287 pkt.
  • OILBRNT dla pozycji długiej  -57  pkt. dla pozycji krótkiej   +57 pkt.
  • ORANGE dla pozycji długiej  -20  pkt. dla pozycji krótkiej   +20 pkt.
  • OIL dla pozycji długiej -57 pkt. dla pozycji krótkiej +57 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym  instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych