Rolowanie instrumentów: TR30, GASOLINE, HEATINGOIL, SUGAR, WHEAT, CORN, SOYBEAN, RICE, PLATINUM, OATS i ORANGE

22-06-2016 08:41
Szanowni Klienci, 23 czerwca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: TR30, GASOLINE, HEATINGOIL, SUGAR, WHEAT, CORN, SOYBEAN, RICE, PLATINUM, OATS i ORANGE.
Rolowanie instrumentów: TR30, GASOLINE, HEATINGOIL, SUGAR, WHEAT, CORN, SOYBEAN, RICE, PLATINUM, OATS i ORANG

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

 • TR30 dla pozycji długiej  -1550 pkt. dla pozycji krótkiej +1050 pkt.
 • GASOLINE dla pozycji długiej  -103 pkt. dla pozycji krótkiej +83  pkt.
 • HEATINGOIL dla pozycji długiej  -106 pkt. dla pozycji krótkiej +96 pkt.
 • SUGAR dla pozycji długiej  -12 pkt. dla pozycji krótkiej +8 pkt.
 • WHEAT dla pozycji długiej  -145 pkt. dla pozycji krótkiej +135 pkt.
 • CORN dla pozycji długiej  -65 pkt. dla pozycji krótkiej +55 pkt.
 • SOYBEAN dla pozycji długiej  -75 pkt. dla pozycji krótkiej +65 pkt.
 • RICE dla pozycji długiej  -30 pkt. dla pozycji krótkiej +24 pkt.
 • PLATINUM dla pozycji długiej  -22 pkt. dla pozycji +2 pkt.
 • OATS dla pozycji długiej  -58 pkt. dla pozycji krótkiej +48 pkt.
 • ORANGE dla pozycji długiej  -255 pkt. dla pozycji krótkiej +205 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentamiKlientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.