Rolowanie instrumentów SUGAR, COTTON

19-02-2016 13:25
Szanowni Klienci, 23 lutego 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów SUGAR, COTTON
Rolowanie instrumentów SUGAR, COTTON

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • SUGAR dla pozycji długiej -7 pkt. dla pozycji krótkiej   +7 pkt.
  • COTTON dla pozycji długiej  +22  pkt. dla pozycji krótkiej   -22 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym  instrumencie.

Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.