Rolowanie instrumentów RICE, GO_RICE, SOYBEAN, GASOLINE, HEATINGOIL, NATGAS, GO_NGAS

18-12-2015 15:38
Szanowni Klienci, 22 grudnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów RICE, GO_RICE, SOYBEAN, GASOLINE, HEATINGOIL, NATGAS, GO_NGAS.
Rolowanie instrumentów RICE, GO_RICE, SOYBEAN, GASOLINE, HEATINGOIL, NATGAS, GO_NGAS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • RICE, GO_RICE dla pozycji długiej -27 pkt. dla pozycji krótkiej +27 pkt.
  • SOYBEAN dla pozycji długiej -5 pkt. dla pozycji krótkiej +5 pkt.
  • GASOLINE dla pozycji długiej +35 pkt. dla pozycji krótkiej -35 pkt.
  • HEATINGOIL dla pozycji długiej -323 pkt. dla pozycji krótkiej +323 pkt.
  • NATGAS, GO_NGAS dla pozycji długiej -118 pkt. dla pozycji krótkiej +118 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.