Rolowanie instrumentów PLATINUM i GO_PLATIN

18-12-2015 15:36
Szanowni Klienci, 21 grudnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów PLATINUM i GO_PLATIN.
Rolowanie instrumentów PLATINUM i GO_PLATIN

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • PLATINUM, GO_PLATIN dla pozycji długiej -10 pkt. dla pozycji krótkiej +10 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach.

Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.