Rolowanie instrumentów OILWTI, OILUS

19-04-2016 12:17
Szanowni Klienci, 19 kwietnia 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów OILWTI, OILUS.
Rolowanie instrumentu OILWTI, OILUS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • OILWTI  dla pozycji długiej  -138 pkt. dla pozycji krótkiej +138 pkt.

  • OILUS dla pozycji długiej  -138 pkt. dla pozycji krótkiej +138 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami TMS Trader i TMS Connect  w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.