Rolowanie instrumentów: OILWTI i COTTON

17-06-2016 09:59
Szanowni Klienci, 20 czerwca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu OILWTI i COTTON.
Rolowanie instrumentów: OILWTI i COTTON

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • OILWTI dla pozycji długiej -63.5 pkt. dla pozycji krótkiej +58.5 pkt.                 
  • COTTON dla pozycji długiej -195 pkt. dla pozycji krótkiej +185 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentamiKlientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.