Rolowanie instrumentów OILUS, W20x10

14-03-2016 10:34
Szanowni Klienci, 17 marca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentu OILUS, W20x10.
Rolowanie instrumentów OILUS, W20x10

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • OILUS dla pozycji długiej -59 pkt. dla pozycji krótkiej +59 pkt.
  • W20x10 dla pozycji długiej +10 pkt. dla pozycji krótkiej -10 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.