Rolowanie instrumentów OILBRNT, GO_OIL_I

07-08-2015 10:35
Szanowni Klienci, 13 sierpnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów OILBRNT, GO_OIL_I.
Rolowanie instrumentów OILBRNT, GO_OIL_I

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • OILBRNT dla pozycji długiej -56 pkt. dla pozycji krótkiej +56 pkt.
  • GO_OIL_I dla pozycji długiej -56 pkt. dla pozycji krótkiej +56 pkt.

Zmiana kontraktów oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.                    

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.