Rolowanie instrumentów: OIL.

28-07-2016 14:02
Szanowni Klienci, 28 lipca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: OIL.
Rolowanie instrumentów: OIL.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • OIL dla pozycji długiej  -59.5 pkt. dla pozycji krótkiej +54.5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentamiKlientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy TMS Connect.