Rolowanie instrumentów NL25, GO_HOLLAND, FR40, GO_FR40, ES35...

12-10-2015 13:09
Szanowni Klienci, 14 paździermika 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów NL25, GO_HOLLAND, FR40, GO_FR40, ES35, GO_IBX35, SE30, NO25, OILBRNT, GO_OIL_I .
Rolowanie instrumentów NL25, GO_HOLLAND, FR40, GO_FR40, ES35...

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • NL25 dla pozycji długiej +25 pkt. dla pozycji krótkiej -25 pkt.
  • GO_HOLLAND dla pozycji długiej +25 pkt. dla pozycji krótkiej -25 pkt.
  • FR40 dla pozycji długiej +15 pkt. dla pozycji krótkiej -15 pkt.
  • GO_FR40 dla pozycji długiej +15 pkt. dla pozycji krótkiej -15 pkt.
  • ES35 dla pozycji długiej +65 pkt. dla pozycji krótkiej -65 pkt.
  • GO_IBX35 dla pozycji długiej +65 pkt. dla pozycji krótkiej -65 pkt.
  • SE30 dla pozycji długiej +200 pkt. dla pozycji krótkiej -200 pkt.
  • NO25 dla pozycji długiej +90 pkt. dla pozycji krótkiej -90 pkt.
  • OILBRNT dla pozycji długiej -27 pkt. dla pozycji krótkiej +27 pkt.
  • GO_OIL_I dla pozycji długiej -27 pkt. dla pozycji krótkiej +27 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.