Rolowanie instrumentów NL25, GO_HOLLAND, FR40, GO_FR40....

17-11-2015 18:19
Szanowni Klienci, 18 listopada 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów NL25, GO_HOLLAND, FR40, GO_FR40, ES35, GO_IBX35, SE30, NO25, COTTON, GO_COTTON, OILWTI, GO_OILUS, NATGAS, GO_NGAS, HEATINGOIL .
Rolowanie instrumentów NL25, GO_HOLLAND, FR40, GO_FR40....

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

 • NL25 dla pozycji długiej +70 pkt. dla pozycji krótkiej -70 pkt.
 • GO_HOLLAND dla pozycji długiej +70 pkt. dla pozycji krótkiej -70 pkt.
 • FR40 dla pozycji długiej +30 pkt. dla pozycji krótkiej -30 pkt.
 • GO_FR40 dla pozycji długiej +30 pkt. dla pozycji krótkiej -30 pkt.
 • ES35 dla pozycji długiej +14 pkt. dla pozycji krótkiej -14 pkt.
 • GO_IBX35 dla pozycji długiej +14 pkt. dla pozycji krótkiej -14 pkt.
 • SE30 dla pozycji długiej -155 pkt. dla pozycji krótkiej +155 pkt.
 • NO25 dla pozycji długiej -50 pkt. dla pozycji krótkiej +50 pkt.
 • COTTON dla pozycji długiej -83 pkt. dla pozycji krótkiej +83 pkt.
 • GO_COTTON dla pozycji długiej -83 pkt. dla pozycji krótkiej +83 pkt.
 • OILWTI dla pozycji długiej -107 pkt. dla pozycji krótkiej +107 pkt.
 • GO_OILUS dla pozycji długiej -107 pkt. dla pozycji krótkiej +107 pkt.
 • NATGAS dla pozycji długiej -180 pkt. dla pozycji krótkiej +180 pkt.
 • GO_NGAS dla pozycji długiej -180 pkt. dla pozycji krótkiej +180 pkt.
 • HEATINGOIL dla pozycji długiej -211 pkt. dla pozycji krótkiej +211 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.