Rolowanie instrumentów: NL25, FR40, ES35, SE30, NO25, OILWTI, NATGAS.

13-05-2016 09:30
Szanowni Klienci, 19 maja 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów: NL25, FR40, ES35, SE30, NO25, OILWTI, NATGAS.
Rolowanie instrumentów: NL25, FR40, ES35, SE30, NO25, OILWTI, NATGAS.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • NL25 dla pozycji długiej +73 pkt. dla pozycji krótkiej -88 pkt.                
  • FR40 dla pozycji długiej +458 pkt. dla pozycji krótkiej -483 pkt
  • ES35 dla pozycji długiej +64 pkt. dla pozycji krótkiej -74 pkt.
  • SE30 dla pozycji długiej +43 pkt. dla pozycji krótkiej -143 pkt
  • NO25 dla pozycji długiej -59 pkt. dla pozycji krótkiej +19 pkt
  • OILWTI dla pozycji długiej -83 pkt. dla pozycji krótkiej +78 pkt.            
  • NATGAS dla pozycji długiej -156 pkt. dla pozycji krótkiej +146 pkt.         

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.