Rolowanie instrumentów NATGAS, GO_NGAS, HEATINGOIL, GO_HOIL

20-08-2015 09:52
Szanowni Klienci, 20 sierpnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów NATGAS, GO_NGAS, HEATINGOIL, GO_HOIL.
Rolowanie instrumentów NATGAS, GO_NGAS, HEATINGOIL, GO_HOIL

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • NATGAS dla pozycji długiej -32 pkt. dla pozycji krótkiej +32 pkt.
  • GO_NGAS dla pozycji długiej -32 pkt. dla pozycji krótkiej +32 pkt.
  • HEATINGOIL dla pozycji długiej -262 pkt. dla pozycji krótkiej +262 pkt.
  • GO_HOIL dla pozycji długiej -262 pkt. dla pozycji krótkiej +262 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.