Rolowanie instrumentów: NATGAS

22-06-2016 08:36
Szanowni Klienci, 21 czerwca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu NATGAS.
Rolowanie instrumentów: NATGAS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • NATGAS dla pozycji długiej -35 pkt. dla pozycji krótkiej +25 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentamiKlientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.